e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Historia

Data Temat Prelegent Uwagi
17-11-2021 Rozpoznawanie miejsca bazujące na strukturze Grafu i Detekcji Rozmycia. mgr inż. Piotr Woźniak
27-10-2021 Wynalazki realizowane przy pomocy komputera dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Wystąpienie mgr Piotra Okarmusa, rzecznika patentowego na PRz, Aula A-61
13-10-2021 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz Wystąpienie przed obroną rozprawy doktorskiej
16-06-2021 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz
02-06-2021 Ocena wydajności przykładowego systemu webowego dr inż. Tomasz RAK
Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do diagnozowania procesu frezowania - stan prac dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI G. Piecuch, T., Żabiński
19-05-2021 Fuzja sieci neuronowych do oceny jakości obrazów rezonansu magnetycznego. dr hab. inż. Mariusz OSZUST Prelegent: mgr inż. Igor Stępień (Szkoła Doktorska)
05-05-2021 Odwołane mgr inż. Maciej Penar
21-04-2021 Architektura sieciowa wieloosobowego środowiska testowego. mgr inż. Paweł Stawarz
07-04-2021 Wizja komputerowa, sieci neuronowe i układy graficzne dr inż. Bogusław Rymut
17-03-2021 Rola aplikacji typu Slicer w druku 3D (technologia FDM) mgr inż. Krzysztof Tomecki
03-03-2021 Projektowanie trajektorii ruchu dla addytywnych technik wytwarzania dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
03-02-2021 A Uniform Approach to Automatic Problem Solving in the Context of Process Calculi of Self-modifying Algorithms and Bounded Rational Agents dr hab. inż. Eugeniusz Eberbach Jednolite Podejście do Automatycznego Rozwiązywania Problemów w Kontekście Rachunków Procesowych Algorytmów Samomodyfikujących i Ograniczonych Racjonalnych Agen
27-01-2021 Weryfikacja modeli matematycznych przegubu Cardana sterowanego cięgnami mgr inż. Dominik Ożóg
13-01-2021 Harmonogramowanie zadań w cyklicznym problemie gniazdowym dr inż. Andrzej BOŻEK
16-12-2020 Stwarzanie studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej dr inż. Joanna MARNIK Informacje o możliwość poszerzania swojej wiedzy związanej z kształceniem w PRz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Politechnika Rzeszowska uczelnią dostępną"
02-12-2020 Rozpoznawanie akcji wykonywanych przez ludzi na podstawie danych szkieletowych dr inż. Dawid Warchoł
18-11-2020 Badania wydajności maszyny wirtualnej środowiska CPDev mgr inż. Marcin Hubacz Wspólnie z dr inż. J. Sadolewskim i dr inż. B.Trybusem
04-11-2020 Rzetelna statystyka i manipulacja liczbami w pandemii COVID-19 dr inż. Dariusz RZOŃCA Wspólnie z dr inż. M. Bednarkiem
21-10-2020 Detekcja anomalii w wizualnym rozpoznawaniu pomieszczeń wewnętrznych dla robota Humanoidalnego. mgr inż. Piotr Woźniak
07-10-2020 Spotkanie organizacyne (sprawy bieżące) dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
17-06-2020 Prezentacja danych zebranych w wieloosobowym środowisku testowym mgr inż. Paweł Stawarz
03-06-2020 Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w diagnostyce elementów maszyn CNC i wybranych procesów technologicznych - stan prac mgr inż. Grzegorz Piecuch wspólnie z dr inż. Tomaszem Żabińskim
20-05-2020 Wyjątkowe składowe autonomiczne grafów faktoryzacji Goldbacha dr inż. Andrzej BOŻEK
06-05-2020 Agregowanie danych hierarchicznych on-line mgr inż. Maciej Penar
22-04-2020 Klasyfikacja szeregów czasowych z użyciem rozszerzonego zbioru uczącego mgr inż. Krzysztof Kamycki wspólnie z dr hab. inż. Mariuszem Oszustem
01-04-2020 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz
18-03-2020 Weryfikacja modeli kinematyki dla przegubu Kardana mgr inż. Dominik Ożóg
04-03-2020 Określenie pozy robota mobilnego z wykorzystaniem syntetycznego markera. mgr inż. Piotr Woźniak
22-01-2020 Wspomaganie procesu treningowego w biegach przez płotki z wykorzystaniem modelowania komputerowego - podsumowanie prac dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI wspólnie z dr inż. Krzysztofem Wiktorowiczem
08-01-2020 Modelowanie system klastrowego z różnymi klasami klientów dr inż. Tomasz RAK
Problem nestingu - algorytmy dynamiczne. mgr inż. Krzysztof Tomecki Wspólnie z Profesorem Leniowskim.
04-12-2019 Alternatywne podejście do planowania lotów w przestrzeni powietrznej free route dr inż. Dariusz RZOŃCA Wspólnie z dr inż. Grzegorzem Decem i dr inż. Sławomirem Samolejem
20-11-2019 Wykorzystanie obrazów z kamery pokładowej do określenia stanu samolotu podczas wyprowadzania z korkociągu dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Przedstawione zostaną wyniki prac prowadzonych wspólnie z dr inż. Piotrem Szczerbą z WBMiL.
06-11-2019 Edytory graficzne języków LD i FBD w pakiecie CPDev dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
30-10-2019 Problem zastosowania robotów w zagadnieniu mapowania zamkniętej przestrzeni mgr inż. Marcin Hubacz
16-10-2019 Seminarium organizacyjne dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
19-06-2019 Prognozowanie wytwarzania energii przez panel fotowoltaiczny dr inż. Grzegorz DEC 25 minut
05-06-2019 Analiza i prognozowanie szeregów czasowych dr inż. Krzysztof ŚWIDER
22-05-2019 Rozpoznawanie sceny wewnątrz pomieszczeń dla robota mobilnego na podstawie grafu i Deep CNN mgr inż. Piotr Woźniak
Rozpoznawanie układów dłoni przy użyciu danych szkieletowych pozyskanych z sensora Leap Motion dr inż. Dawid Warchoł
08-05-2019 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego - stan prac dr inż. Michał Markiewicz
Metody optymalizacji w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazów dr hab. inż. Marian WYSOCKI
10-04-2019 Kinematyka manipulatora o 6 stopniach swobody sterowanego wewnętrznymi cięgnami mgr inż. Dominik Ożóg
Wykorzystanie GPU do obliczeń równoległych dr inż. Bogusław Rymut
27-03-2019 Wyszukiwanie ścieżek w grach komputerowych w oparciu o dane zebrane o graczach mgr inż. Paweł Stawarz Seminarium PTETIS
20-03-2019 Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w diagnostyce elementów maszyn CNC i wybranych procesów technologicznych mgr inż. Grzegorz Piecuch Seminarium PTETIS
06-03-2019 Metoda rozwijania oprogramowania sterującego dla programowalnych urządzeń produkcyjnych mgr inż. Mateusz Wietecha Seminarium poprowadzi mgr inż. Mateusz Wietecha
06-02-2019 Metody inteligencji obliczeniowej w predykcyjnym utrzymaniu ruchu mgr inż. Grzegorz Piecuch Wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego
23-01-2019 Analiza i porównanie algorytmów sterowania agentami w grach komputerowych mgr inż. Paweł Stawarz
09-01-2019 System sterowania DCS w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów ITPOE w EC Rzeszów prof. Leszek TRYBUS 25 minut
19-12-2018 Deskryptor binarny niezależny od orientacji i skali opisywanej cechy lokalnej mgr inż. Krzysztof Kamycki
05-12-2018 Operacje offsetowania przy użyciu krzywych PH mgr inż. Krzysztof Tomecki
28-11-2018 Model komórkowy na potrzeby modelowania tkanek miękkich dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Referat wygłosi mgr inż. Michał Wroński
07-11-2018 Rozpoznawanie czynności wykonywanych przez ludzi na podstawie map głębi dr hab. inż. Marian WYSOCKI Referat wygłosi mgr inż. Kamil Sidor
31-10-2018 Analiza wydajności operacji zapisu przy zastosowaniu UUID oraz IDENTITY jako atrybutów klastrujących mgr inż. Maciej Penar
10-10-2018 Informacje na temat zmian w szkolnictwie wyższym dr hab. inż. Lesław GNIEWEK
20-06-2018 Usługa ORM typu REST model i implementacja mgr inż. Piotr Woźniak
Wykorzystanie metod grafiki komputerowej do wspomagania śledzenia obiektów dr inż. Bogusław Rymut
06-06-2018 Badanie wydajności struktur klastrowych dr inż. Tomasz RAK
Wyszukiwanie ścieżek w środowiskach wieloagentowych w oparciu o wiedzę o uczestnikach mgr inż. Paweł Stawarz
30-05-2018 Interfejs webowy robota mobilnego mgr inż. Tomasz ŚLIWA
Predykcyjne utrzymanie ruchu i nadzorowanie procesów technologicznych dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI wspólnie z dr inż. T. Mączką
25-04-2018 Metody symulacji wolumetrycznych obiektów elastycznych pod kątem zastosowań medycznych dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Doktorant mgr inż. Michał Wroński
Model przegubu 2DOF sterowanego przy pomocy cięgien wewnętrznych mgr inż. Dominik Ożóg
07-03-2018 Badanie niewyważenia wrzeciona mgr inż. Grzegorz Piecuch
21-02-2018 Rozpoznawanie sekwencji wizyjnych na podstawie map głębi dr hab. inż. Marian WYSOCKI Doktorant mgr inż. Kamil Sidor
07-02-2018 Uczenie systemów rozmytych z wykorzystaniem optymalizacji rojem cząstek i wsadowej metody najmniejszych kwadratów dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI wspólnie z dr inż. Krzysztofem Wiktorowiczem
24-01-2018 Języki Strumieniowych Baz Danych mgr inż. Maciej Penar
10-01-2018 System Komunikacji Migowej dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI
Zastosowanie cech lokalnych do oceny jakości obrazów dr hab. inż. Mariusz OSZUST
20-12-2017 Sprzętowa realizacja przerzutników rozmytych dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Doktorant mgr inż. Łukasz Surdej
06-12-2017 Harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem kosztów energii elektrycznej dr inż. Andrzej BOŻEK
Prognozowanie wytwarzania energii przez panel fotowoltaiczny w oparciu o logikę rozmytą dr inż. Grzegorz DEC
22-11-2017 Algorytmy poszukiwania składowych niezależnych przy użyciu możliwości architektur wielordzeniowych w encefalografii gęstej matrycy dr hab. inż. Marian WYSOCKI mgr Anna Gajos–Balińska Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS Lublin
08-11-2017 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz Seminarium Wydziałowe (sala A101)
25-10-2017 Inteligentny system wspomagania decyzji w procesie wytwarzania oprogramowania prof. Jacek KLUSKA Doktorant mgr inż. Michał Madera
18-10-2017 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz
07-06-2017 Kontynuacja badań na temat niewyważenia wrzeciona CNC mgr inż. Grzegorz Piecuch
31-05-2017 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz
24-05-2017 Sieć Ethernet jako platforma integracji aplikacji awionicznej dr inż. Sławomir SAMOLEJ Dodatkowo: prezentacja grantu europejskiego ERA, w którym uczestniczą pracownicy KIA
10-05-2017 Systemy diagnostyczne dla procesów produkcyjnych - stan prac dr inż. Tomasz Mączka Wspólnie z dr. inż. Tomaszem Żabińskim
26-04-2017 Trójkołowy robot mobilny mgr inż. Tomasz ŚLIWA
05-04-2017 Komputerowe metody śledzenia ruchu człowieka w czasie rzeczywistym dr inż. Bogusław Rymut
29-03-2017 Rozpoznawanie sekwencji liter alfabetu palcowego przy użyciu danych 3D dr inż. Dawid Warchoł
01-03-2017 Wyszukiwanie ścieżek w grach w oparciu o dane zebrane o graczach mgr inż. Paweł Stawarz
01-02-2017 Ocena wybranych rozmytych algorytmów optymalizacji rojem cząstek dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Wspólnie z dr inż. Tomasz Krzeszowski
25-01-2017 Emisja głosu - warsztaty dla wykładowców dr inż. Joanna MARNIK dr Izabela Marczykowska, Uniwersytet Rzeszowski
18-01-2017 Temat do uzgodnienia mgr Paweł Pezdan
21-12-2016 Wykorzystanie równań semantyki denotacyjnej w procesie produkcji kompilatorów i interpreterów dr inż. Jan SADOLEWSKI
07-12-2016 Modelowanie i symulacja parametrów fizykochemicznych w procesie wydobycia ropy naftowej i gazu mgr Bartłomiej Bielecki, UMCS Lublin
30-11-2016 Dobór zestawu cech diagnostycznych dla klasyfikatorów k-NN i SVM w procesie oceny stanu przetoki tętniczo-żylnej dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Prelegent: mgr inż. Marcin Grochowina, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
23-11-2016 Problem gniazdowy z optymalizacją rozmiaru partii produkcyjnych dr inż. Andrzej BOŻEK
09-11-2016 Generowanie danych diagnostycznych do testowania aplikacji finansowych z zastosowaniem strategii ewolucyjnych prof. Jacek KLUSKA Prelegent: Marek Żukowicz
01-06-2016 Inteligentny system produkcyjny - stan prac dr inż. Tomasz Mączka wspólnie z dr inż. Tomaszem Żabińskim
System wspomagający zarządzanie wytwarzaniem energii elektrycznej z energią cieplną w urządzeniach kogeneracyjnych dr hab. inż. Marian WYSOCKI mgr inż. Robert Bęben
18-05-2016 Rozbudowa środowiska wykonawczego programów CPDev dr inż. Bartosz TRYBUS
20-04-2016 Wieloplatformowy, modułowy silnik graficzny dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER autor: mgr inż. Paweł Stawarz
23-03-2016 Symulator interpretowanej rozmytej sieci Petriego dr inż. Michał Markiewicz
09-03-2016 Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie deskryptorów chmur punktów dr inż. Dawid Warchoł
24-02-2016 Równoległy algorytm do wyznaczania funkcji celu wykorzystywany w systemie śledzenia postaci ludzkiej dr inż. Bogusław Rymut
27-01-2016 Pomiar parametrów kroku płotkowego z wykorzystaniem bezmarkerowej metody śledzenia ruchu dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI wspólnie z dr inż. Krzysztofem Przednowkiem i dr inż. Krzysztofem Wiktorowiczem
13-01-2016 Harmonogramowanie zadań produkcyjnych z podziałem operacji na partie dr inż. Andrzej BOŻEK
Synteza układu sterowania mechanizmu o stałej strukturze równoległo - szeregowej dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI mgr inż. Michał Ostaszewski, Politechnika Białostocka
09-12-2015 Zastosowanie logiki STIT w diagnostyce systemów informatycznych dr inż. Grzegorz DEC
02-12-2015 Model manewrowy statku dr inż. Andrzej STEC
25-11-2015 Predykcja wydajności w środowiskach Plaftorm as a Service (PaaS) dr inż. Wojciech RZĄSA
04-11-2015 Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do diagnozowania niewyważenia wrzeciona maszyny CNC mgr inż. Grzegorz Piecuch
21-10-2015 System sterowania bloku gazowo-silnikowego BGS w EC Rzeszów prof. Leszek TRYBUS 30 minut
03-06-2015 Szybkie prototypowanie inteligentnych systemów monitorowania maszyn CNC dr inż. Tomasz Mączka wspólnie z dr. inż. Tomaszem Żabińskim
20-05-2015 Piękno akademickiego słowa cz. II dr hab. Bożena Taras, prof. UR Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Rzeszowski
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Rzeszowie
06-05-2015 Analiza wydajnościowa klastrowego systemu internetowego dr inż. Tomasz RAK
22-04-2015 Struktura pewnego systemu sterowania czasu rzaczywistego bezpilotowego statku powietrznego dr inż. Sławomir SAMOLEJ
01-04-2015 Inżynieria odwrotna programu wsadowego maszyny wirtualnej CPDev dr inż. Jan SADOLEWSKI
18-03-2015 Dynamiczne szeregowanie zadań produkcyjnych dr inż. Andrzej BOŻEK
04-03-2015 Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie danych głębi dr inż. Dawid Warchoł
18-02-2015 Śledzenie ruchu postaci ludzkiej dr inż. Bogusław Rymut
04-02-2015 Projektowanie adaptacyjnego regulatora rozmytego z wykorzystaniem metod częstotliwościowych dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ
21-01-2015 Płaszczyzny współpracy Politechniki Rzeszowskiej z firmą IBM dr inż. Marek ŚNIEŻEK
07-01-2015 Analiza wydajnościowa systemów sterowania zamodelowanych w języku SysML dr inż. Wojciech RZĄSA Wspólnie z dr D. Rzońcą
Modelowanie systemów sterowania w języku SysML dr inż. Marcin JAMRO
17-12-2014 Wielowartościowa Sekwencyjna Karta Funkcji MultiSFC dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Wspólnie z mgr inż. Michałem Markiewiczem
03-12-2014 Diagnostyka przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Mgr inż. Marcin Grochowina, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mechatroniki i Automatyki
26-11-2014 Kryptoanaliza pewnego algorytmu szyfrującego dr inż. Dariusz RZOŃCA
Wybrane zastosowania analitycznych metod modelowania rozmytego i inteligencji obliczeniowej prof. Jacek KLUSKA
12-11-2014 Techniki projektowania systemów cyfrowych w strukturach FPGA dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK
15-10-2014 E-Learning dr inż. Bogusław Rymut mgr inż. Marcin Jamro, mgr inż. Dawid Warchoł
04-06-2014 Praktyczne zastosowanie Uogólnionych rozmytych sieci Petriego dr inż. Lucjan PELC wystąpienie 30 minutowe
21-05-2014 Filtr adaptacyjny dla autopilota statku dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
07-05-2014 Śledzenie i analiza ruchu postaci ludzkiej dr inż. Bogusław Rymut Współprowadzący Tomasz Krzeszowski
23-04-2014 Rozpoznawanie wypowiedzi w języku migowym za pomocą sensora Kinect dr hab. inż. Mariusz OSZUST
02-04-2014 Modelowanie QPME i system webowy dr inż. Tomasz RAK
Wykorzystanie metod inżynierii odwrotnej do rozbudowy funkcjonalności platformy edukacyjnej mgr inż. Łukasz Sanokowski Absolwent WEiI PRz, pracownik PWSZ w Krośnie
19-03-2014 Inteligentny System Produkcyjny - stan prac dr inż. Tomasz Mączka wspólnie z dr. inż. Tomaszem Żabińskim
05-03-2014 Modelowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych z ciągłym przepływem materiału dr inż. Andrzej BOŻEK około 30 minut
19-02-2014 Symulacja off-line sterowania blokiem energetycznym prof. Leszek TRYBUS
05-02-2014 Zastosowanie kamer 3D do rozpoznawania gestów wykonywanych rękami dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI
22-01-2014 Metody testowania oprogramowania sterującego w środowisku CPDev dr inż. Marcin JAMRO
15-01-2014 Problemy jakości kształcenia dr inż. Marek ŚNIEŻEK wspólnie z dr inż. Joanna MARNIK
Systemy informatyczne wspomagające osoby niepełnosprawne dr inż. Joanna MARNIK
18-12-2013 Adnotowanie czasowych strumieni danych dr inż. Dawid Warchoł wspólnie z dr. inż. Tomaszem Kapuścińskim
04-12-2013 Kryteria zdatności systemów antropotechnicznych dr inż. Marcin BEDNAREK
27-11-2013 Platforma OMAP w prototypowaniu algorytmów aktywnej redukcji drgań dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Referat wygłosi mgr inż. Paweł Kos z Uniwersytetu Rzeszowskiego
13-11-2013 Piękno akademickiego słowa dr hab. Bożena Taras, prof. UR Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Rzeszowski
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Rzeszowie
30-10-2013 Zastosowanie sprzężonych sensorów ruchu typu MEMS do konstrukcji zadajnika ruchu robota ROCH-1 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
16-10-2013 Model mechanicznego systemu transakcyjnego dr inż. Grzegorz DEC
03-06-2013 Aplikacje biznesowe w środowisku Android dr inż. Grzegorz DEC
Wytwarzanie oprogramowania zintegrowanej modułowej awioniki. dr inż. Sławomir SAMOLEJ
20-05-2013 Modelowanie aplikacji rozproszonych dr inż. Wojciech RZĄSA
Śledzenie ruchu postaci ludzkiej dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Prelegenci: B. Rymut, T. Krzeszowski
06-05-2013 Aproksymacja wzorców w drążeniu danych strukturalnych. dr inż. Krzysztof ŚWIDER Wystąpienie na ok 30 min.
Studenckie Koło Naukowe Interakcji Człowiek - Komputer GEST - prezentacja projektów dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI
22-04-2013 Modelowanie i rozpoznawanie gestów języka migowego za pomocą jednostek mniejszych niż słowa w oparciu o analizę danych dr hab. inż. Mariusz OSZUST
08-04-2013 Relacja z targów CeBIT - Hannover 2013 dr inż. Krzysztof ŚWIDER
System monitorowania i sterowania produkcją - stan prac dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI drugi prelegent: mgr inż. Tomasz Mączka
25-03-2013 Rozszerzenie środowiska inżynierskiego CPDev o wieloplatformowy mechanizm wizualizacji dr inż. Bartosz TRYBUS Prelegenci: M.Jamro, B.Trybus
25-02-2013 Predykcja rezultatu w chodzie sportowym z wykorzystaniem regularyzowanych modeli regresyjnych dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ drugi prelegent: mgr inż. Krzysztof Przednowek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego
Symulator robota chirurgicznego ROCH-1 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
21-01-2013 Koncepcja nowej rozmytej sieci Petriego prof. Jacek KLUSKA prof. Zbigniew Suraj, Uniwersytet Rzeszowski
07-01-2013 Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja ich efektów – dobre praktyki na Uniwersytecie Stanforda i Technicznym Uniwersytecie Monachijskim dr hab. inż. Bogdan KWOLEK
10-12-2012 Studenckie Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO - prezentacja projektów dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Prelegenci: studenci
Techniki agentowe w szeregowaniu zadań produkcyjnych dr inż. Andrzej BOŻEK
26-11-2012 Projektowanie i implementacja układów sterowania robotów reagujących na zdarzenia asynchroniczne dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI mgr inż. Piotr Trojanek, Politechnika Warszawska
12-11-2012 Dystrybucja oprogramowania w laboratorium dydaktycznym F102 mgr inż. Tomasz ŚLIWA
Koncepcja języka dziedzinowego AOL i jego wykorzystanie w procesie produkcji gier przygodowych dr inż. Jan SADOLEWSKI
11-06-2012 System antyplagiatowy Plagiat.pl dr inż. Bogusław Rymut
Śledzenie ruchu postaci ludzkiej dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. PRz
28-05-2012 Zastosowanie QPN do modelowania systemów internetowych dr inż. Tomasz RAK
14-05-2012 Analiza podsystemów komunikacyjnych mini-DCS z wykorzystaniem sieci HTCPN dr inż. Dariusz RZOŃCA
23-04-2012 Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych z wykorzystaniem sieci Petriego dr inż. Andrzej BOŻEK Czas wystąpienia planowany na około 45 minut.
16-04-2012 Rozpoznawanie akronimów przekazywanych za pomocą gestów alfabetu palcowego dr inż. Joanna MARNIK i dr inż. Tomasz Kapuściński
Zastosowanie grupowania szeregów czasowych do rozpoznawania wypowiedzi w języku migowym na podstawie sekwencji wizyjnych dr hab. inż. Mariusz OSZUST
26-03-2012 Robot chirurgiczny nowej generacji dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Czas wystapienia 45 min.
Standardy kształcenia dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
12-03-2012 Inteligentny System Produkcyjny - stan prac dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI z udziałem T. Mączka
13-02-2012 Sprzętowa implementacja maszyny wirtualnej z wielozadaniowością dla sterowników programowalnych dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK
23-01-2012 Metoda optymalizacji zapytań w rozległych strukturach dr inż. Krzysztof ŚWIDER Wystąpienie na ok 25 min.
09-01-2012 Weryfikacja programów w języku ST z wykorzystaniem automatycznego konwertera ST-Why dr inż. Jan SADOLEWSKI
12-12-2011 Neuronowy system optymalizacji wyniku sportowego zawodników uprawiających chód sportowy dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Główny prelegent: Krzysztof Przednowek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego
Standardy kształcenia prof. Leszek TRYBUS
28-11-2011 Edytory języków graficznych normy IEC 61131-3 dla środowiska CPDev dr inż. Bartosz TRYBUS Prelegent: Marcin Jamro
14-11-2011 Rozmyte dostrajanie nastaw w regulatorach PID dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
17-10-2011 Diagnozowanie progowe dr inż. Marcin BEDNAREK
06-06-2011 Dokumentowa baza danych jako pamięć podręczna systemu ORM dr inż. Grzegorz DEC
23-05-2011 Modelowanie podsystemów komunikacyjnych aparatowych urządzeń automatyki za pomocą kolorowanych sieci Petriego dr inż. Dariusz RZOŃCA
System sterowania obiektem w systemie LINUX na mikrokontrolerze ARM9 dr inż. Jan CISEK
09-05-2011 Programowanie równolegle dr inż. Bogusław Rymut
Transmisja strumieniowa multimediów z wykorzystaniem biblioteki Phonon dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI
18-04-2011 Implementacja samostrojenia regulatora PID w systemie DiaSter dr inż. Andrzej STEC
Niewielki system monitoringu wykorzystujący kamery internetowe dr inż. Lucjan PELC
04-04-2011 Numeryczne rozwiązywanie liniowo-kwadratowych gier Nasha prof. Leszek TRYBUS Prelegent: mgr inż. Michał Ganobis, Katedra Automatyki, AGH Kraków
21-03-2011 Protokół IMAP oraz tunelowanie zdalnego pulpitu Windows w praktyce mgr inż. Tomasz ŚLIWA Jak wygodnie używać konta pocztowego na wielu różnych komputerach oraz jak łączyć się z domu do swojego komputera w KIiA
Zastosowanie grupowania szeregów czasowych do rozpoznawania wypowiedzi w języku migowym dr hab. inż. Mariusz OSZUST
07-03-2011 Mainframe: state-of-the-art współczesnej architektury komputerów dr inż. Marek ŚNIEŻEK Wystąpienie może trwać 45 minut
21-02-2011 Problemy wstępnej obróbki w systemach drążenia danych strukturalnych dr inż. Krzysztof ŚWIDER Wystąpienie jest planowane na ok. 45 min.
07-02-2011 Charakterystyka metod klasyfikacji danych prof. Jacek KLUSKA Temat może ulec zmianie
24-01-2011 System monitorowania i sterowania produkcji - stan prac dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Tomasz Mączka
10-01-2011 Wieloczłonowy robot chirurgiczny nowej generacji- stan prac dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
20-12-2010 Problemy zarządzania projektami dr hab. inż. Marian WYSOCKI
06-12-2010 Zasada rezolucji w logice zdaniowej dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ
22-11-2010 Zastosowanie czasowych kolorowanych sieci Petriego w projektowaniu algorytmów harmonogramowania produkcji dr inż. Andrzej BOŻEK
08-11-2010 Asercyjne rozszerzenie języka ST standardu IEC 61131-3 dr inż. Jan SADOLEWSKI
25-10-2010 PROTOTYP SYSTEMU STEROWANIA KĄTEM POCHYLENIA SAMOLOTU NA PLATFORMĘ ZGODNĄ Z ARINC 653 dr inż. Sławomir SAMOLEJ
07-06-2010 Aproksymacja funkcji w uczeniu ze wzmocnieniem dr hab. inż. Roman ZAJDEL
31-05-2010 Parametry wydajnościowe w systemach internetowych dr inż. Tomasz RAK
Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem hierarchicznych pamięci czasowych dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI
17-05-2010 Symulowanie efektywności aplikacji rozproszonych dr inż. Wojciech RZĄSA
26-04-2010 Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do modelowania komunikacji w niewielkich, rozproszonych systemach sterowania dr inż. Dariusz RZOŃCA
12-04-2010 Zastosowanie klasteryzacji szeregów czasowych w analizie wypowiedzi w języku migowym dr hab. inż. Mariusz OSZUST
22-03-2010 Sprzętowa implementacja maszyny wirtualnej dla sterowników programowalnych dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK
Wózek inwalidzki dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności- założenia i realizacja dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Studenci: D. Wojciechowski, Ł. Surowiec
08-03-2010 Klaster Zielona Kuźnia dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI
22-02-2010 Rozpoznawanie kształtu dłoni w oparciu o analizę zakrzywienia brzegu dr inż. Joanna MARNIK
25-01-2010 System monitorowania produkcji - stan prac dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Studenci ROBO: Mączka Tomasz, Czech Tomasz
11-01-2010 Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do modelowania i harmonogramowania produkcji dr inż. Andrzej BOŻEK
21-12-2009 Media Strumieniowe dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. PRz
Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Bogusław Rymut dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. PRz
07-12-2009 Kompilator i analizator programów w języku IL dla środowiska CPDev dr inż. Bartosz TRYBUS Prelegent: Ewelina Szmyd Studenckie Koło Naukowe Informatyków "KOD"
Weryfikacja złożonych programów dla systemów sterowania dr inż. Jan SADOLEWSKI
23-11-2009 Rozmyta interpretowana sieć Petriego jako układ sterowania i diagnostyki dr hab. inż. Lesław GNIEWEK
Standardy kształcenia - dyskusja dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
09-11-2009 Stabilny uczący się regulator rozmyty z modelem odniesienia dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ
19-10-2009  Samostrojenie i adaptacja w małych regulatorach przemysłowych dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki