e-Sekretariat KIA
Niezalogowany


 

Szanowni Państwo
Nauczyciele Akademiccy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej
 

    W ostatnim okresie, zwiększonej liczby obron prac dyplomowych, zaobserwowałem szereg negatywnych zachowań nauczycieli akademickich uczestniczących w egzaminach dyplomowych. W związku z tym przypominam:

  1. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani na zasadach czasu nienormowanego, a zatem powinni być do dyspozcji w każdy dzień roboczy o ile nie przebywają na urlopie lub nie są delegowani służbowo poza Rzeszów.
  2. Ostateczny termin egzaminu ustala dziekan Wydziału lub w jego imieniu jeden z prodziekanów.
  3. Niedopuszczalne są wszelkie wymuszenia w stosunku do Pań obsługujących egzaminy w dziekanacie, dotyczace zmian terminu lub składu komisji.
  4. Uczestnictwo w egzaminie dyplomowym opiekuna pracy dyplomowej, recenzenta i wyznaczonego członka komisji egzaminu dyplomowego jest obowiązkowe i wynika z Regulaminu Studiów Politechniki Rzeszowskiej, ew. nieobecności lub spóźnienia muszą być usprawiedliwione w formie pisemnej.

Niestosujący się do powyższych zasad nauczyciele akademiccy będą surowo karani.

Kazimierz Buczek, dziekan WEiI

 

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki