e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Wszelkie uwagi dotyczące seminarium należy zgłaszać do dr inż. J. Marnik (jmarnik@kia.prz.edu.pl).

Zaplanowane seminaria

Data Temat Prelegent Uwagi
27-01-2021 Weryfikacja modeli matematycznych przegubu Cardana sterowanego cięgnami mgr inż. Dominik Ożóg
03-02-2021 A Uniform Approach to Automatic Problem Solving in the Context of Process Calculi of Self-modifying Algorithms and Bounded Rational Agents dr hab. inż. Eugeniusz Eberbach Jednolite Podejście do Automatycznego Rozwiązywania Problemów w Kontekście Rachunków Procesowych Algorytmów Samomodyfikujących i Ograniczonych Racjonalnych Agen
17-02-2021 Uczenie głębokie z wykorzystaniem GPU dr inż. Bogusław Rymut Temat roboczy.
03-03-2021 Projektowanie trajektorii ruchu dla addytywnych technik wytwarzania dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI
17-03-2021 Rola aplikacji typu Slicer w druku 3D (technologia FDM) mgr inż. Krzysztof Tomecki
07-04-2021 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego mgr inż. Michał Markiewicz
21-04-2021 Architektura sieciowa wieloosobowego środowiska testowego. mgr inż. Paweł Stawarz
05-05-2021 Agregowanie danych hierarchicznych on-line mgr inż. Maciej Penar
19-05-2021 Fuzja sieci neuronowych do oceny jakości obrazów rezonansu magnetycznego. dr hab. inż. Mariusz OSZUST Prelegent: mgr inż. Igor Stępień (Szkoła Doktorska)
02-06-2021 Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do diagnozowania procesu frezowania - stan prac dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI G. Piecuch, T., Żabiński
16-06-2021 Ocena wydajności przykładowego systemu webowego w chmurze dr inż. Tomasz RAK

 

Przeszłe seminaria

Data Temat Prelegent Uwagi
07-10-2020 Spotkanie organizacyne (sprawy bieżące) dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
21-10-2020 Detekcja anomalii w wizualnym rozpoznawaniu pomieszczeń wewnętrznych dla robota Humanoidalnego. mgr inż. Piotr Woźniak
04-11-2020 Rzetelna statystyka i manipulacja liczbami w pandemii COVID-19 dr inż. Dariusz RZOŃCA Wspólnie z dr inż. M. Bednarkiem
18-11-2020 Badania wydajności maszyny wirtualnej środowiska CPDev mgr inż. Marcin Hubacz Wspólnie z dr inż. J. Sadolewskim i dr inż. B.Trybusem
02-12-2020 Rozpoznawanie akcji wykonywanych przez ludzi na podstawie danych szkieletowych dr inż. Dawid Warchoł
16-12-2020 Stwarzanie studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej dr inż. Joanna MARNIK Informacje o możliwość poszerzania swojej wiedzy związanej z kształceniem w PRz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Politechnika Rzeszowska uczelnią dostępną"
13-01-2021 Harmonogramowanie zadań w cyklicznym problemie gniazdowym dr inż. Andrzej BOŻEK

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki