e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Wszelkie uwagi dotyczące seminarium należy zgłaszać do dr inż. J. Marnik (jmarnik@kia.prz.edu.pl).

Zaplanowane seminaria

Data Temat Prelegent Uwagi
07-06-2023 Kinematyka manipulatora o 6 stopniach swobody sterowanego wewnętrznymi cięgnami mgr inż. Dominik Ożóg
21-06-2023 Diagnozowanie komunikacji w sieci przemysłowej dr inż. Marcin BEDNAREK

 

Przeszłe seminaria

Data Temat Prelegent Uwagi
12-10-2022 Sprawy organizacyjne dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
26-10-2022 Metody automatycznego generowania szeregów czasowych ukierunkowane na poprawę dokładności rozpoznawania akcji ludzkich dr inż. Dawid Warchoł wraz z prof. Mariuszem Oszustem
09-11-2022 Implementacja rekurencyjnych sieci neuronowych LSTM w układach FPGA dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK Referat wygłosi doktorant mgr inż. Grzegorz Rafał Dec
23-11-2022 Cross-domain method of Visual Indoor Place Recognition for a mobile robot via Deep Learning mgr inż. Piotr Woźniak
07-12-2022 Segmentacja czasowa ciągłego strumienia video z wykorzystaniem głębokiego uczenia się ze wzmocnieniem dr hab. inż. Roman ZAJDEL Prelegent: mgr inż. Dawid Kalandyk, Szkoła Doktorska PRz
21-12-2022 Fuzja klasyfikatorów rozpoznających czynności osób na podstawie chmur punktów dr hab. inż. Marian WYSOCKI Referat przedstawi doktorant mgr inż. Kamil Sidor
11-01-2023      
25-01-2023 Zastosowanie regulacji rozmytej w autopilocie dla statku dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
15-03-2023 Problem redukcji niespójności w macierzach porównań parami i algorytmy poprawy wydajności generowania losowych macierz porównań parami o danym zakresie współczynników niespójności dr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Prelegent: mgr Paweł Kuraś, Zakład Systemów Złożonych, wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego, pod opieką dr hab. Dominika Strzałki i dr Edyty Łukasik
22-03-2023 Ocena jakości wyostrzonych obrazów satelitarnych dr hab. inż. Mariusz OSZUST Prelegent: mgr inż. Igor Stępień, Szkoła Doktorska PRz
12-04-2023 Implementacja CPDev w dużych systemach sterowania mgr inż. Marcin Hubacz Wspólnie z dr inż. J. Sadolewskim i dr inż. B.Trybusem
10-05-2023 Analiza tekstu w okulistyce - wstępne rezultaty dr hab. inż. Marian WYSOCKI Referat przedstawi mgr inż. Paweł Borkowski, Szkoła Doktorska PRz
Sterowanie systemem zaopatrzenia w wodę ukierunkowane na optymalizację zużycia energii elektrycznej dr hab. inż. Marian WYSOCKI Referat przedstawi mgr inż. Wojciech Joniec, Szkoła Doktorska PRz
24-05-2023 Rozwiązania techniczne z zakresu automatyki, robotyki i systemów informatycznych stosowane w branży e-Commerce - nowy obszar badań mgr inż. Grzegorz Piecuch wspólnie z dr T. Żabińskim
Wpływ zastosowania algorytmu DGR na wyniki agentów w grach z elementami współzawodnictwa mgr inż. Paweł Stawarz

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki