e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Wszelkie uwagi dotyczące seminarium należy zgłaszać do dr inż. J. Marnik (jmarnik@kia.prz.edu.pl).

Zaplanowane seminaria

Data Temat Prelegent Uwagi

 

Przeszłe seminaria

Data Temat Prelegent Uwagi
13-10-2021 Hierarchiczna rozmyta interpretowana sieć Petriego dr inż. Michał Markiewicz Wystąpienie przed obroną rozprawy doktorskiej
27-10-2021 Wynalazki realizowane przy pomocy komputera dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Wystąpienie mgr Piotra Okarmusa, rzecznika patentowego na PRz, Aula A-61
03-11-2021      
17-11-2021 Rozpoznawanie miejsca bazujące na strukturze Grafu i Detekcji Rozmycia. mgr inż. Piotr Woźniak
01-12-2021 Przetwarzanie i analiza danych w środowisku Apache Spark dr inż. Krzysztof ŚWIDER
15-12-2021 Rozpoznawanie czynności osó na podstawie chmur punktów dr hab. inż. Marian WYSOCKI Refeuje mgr inż. Kamil Sidor - doktorant
12-01-2022      
26-01-2022 Uczenie rzadkich klasyfikatorów rozmytych za pomocą metaheurystycznych metod optymalizacji dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Wspólnie z dr inż. Krzysztof Wiktorowicz, prof. PRz
09-02-2022 System inteligentnej rekomendacji w procesie rekrutacji kandydatów dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Autorzy: dr hab. inż. R. Leniowski, mgr inż. K. Tomecki
02-03-2022 Strojenie regulatorów PID i PI-PI dla serwomechnizmów metodą lokacji biegunów wielokrotnych dr inż. Andrzej BOŻEK Wspólnie z prof. dr hab. inż. Leszkiem Trybusem
16-03-2022 Porównanie regulatorów kursu dla statków i ich możliwość implementacji w sytemie CPDev. dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER
30-03-2022      
13-04-2022 Wizyjne metody rozpoznawania wypowiedzi migowych dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI
27-04-2022 Algorytmy wyszukiwania ścieżek i podejmowania decyzji w grach komputerowych mgr inż. Paweł Stawarz
11-05-2022 Wieloplatformowość maszyny wirtualnej CPDev mgr inż. Marcin Hubacz Wspólnie z dr inż. J. Sadolewskim i dr inż. B.Trybusem
25-05-2022 Zastosowanie sieci HTCPN i QPN do modelowania generatorów strumieni ruchu wejściowego dr inż. Dariusz RZOŃCA Wspólnie z dr inż. Tomaszem Rakiem
01-06-2022 Kinematyka manipulatora o 6 stopniach swobody sterowanego wewnętrznymi cięgnami mgr inż. Dominik Ożóg
Ocena jakości obrazów rezonansu magnetycznego z cechami głębokimi i modelami predykcji dr hab. inż. Mariusz OSZUST Prelegent: mgr inż. Igor Stępień, Szkoła Doktorska PRz
15-06-2022 Diagnozowanie maszyn i procesów przemysłowych za pomocą metod inteligencji obliczeniowej mgr inż. Grzegorz Piecuch Wspólnie z dr inż. Tomaszem Żabińskim

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki