e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

 

Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora semestr w Politechnice Rzeszowskiej trwa 15 tygodni. Niedozwolone jest systematyczne wydłużanie czasu zajęć z 1.5 godz. do 2 godz. Zajęcia, które nie odbyły się ze względów zdrowotnych, konferencyjnych, czy losowych należy odrabiać w dodatkowych terminach, a nie poprzez ich wydłużanie. Trwałe zmiany terminów zajęć i sal w stosunku do planu powinny być zgłaszane Dziekanowi w formie pisemnej.

 

 

Semestr Zimowy

 

Semestr letni 

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki