e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Dokumenty

Wytyczne

Uchwała

 

Wzory kart przedmiotów:
Karta przedmiotu angielska.doc
Karta przedmiotu polska.doc

 

STUDIA STACJONARNE

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka
EA-DI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
10111Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
09101Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
11122Programowanie w języku C i programowanie obiektowedr inż. Bartosz JĘDRZEJECPL AN
10112Programowanie w języku C i programowanie obiektowedr inż. Bartosz JĘDRZEJECPL AN
09102Programowanie w języku C i programowanie obiektowedr inż. Bartosz JĘDRZEJECPL AN
Kierunkowe
11121Informatykadr hab. inż. Bogdan KWOLEKPLAN
11123Metody FEM w robotycedr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
10113Metody FEM w robotycedr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
11123Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
10113Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
09103Metody FEM w robotycedr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
09103Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
11123Podstawy robotykidr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
10113Podstawy robotykidr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
11123Automatyka i systemy dynamiczneprof. Leszek TRYBUSPL AN
10113Automatyka i systemy dynamiczneprof. Leszek TRYBUSPL AN
09103Podstawy robotykidr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
09103Automatyka i systemy dynamiczneprof. Leszek TRYBUSPL AN
09103Programowanie i projektowanie systemów czasu rzeczywistegodr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10114Metody obliczeniowe optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
09104Rozproszone systemy automatykiprof. Leszek TRYBUSPL AN
11124Sterowanie procesami dyskretnymidr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
10114Sterowanie procesami dyskretnymidr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
09104Metody obliczeniowe optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
11124Sterowanie procesami ciaglymidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
10114Sterowanie procesami ciaglymidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
09104Sterowanie procesami dyskretnymidr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
09104Sterowanie procesami ciaglymidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
11124Autonomiczne roboty mobilnePL AN
10114Autonomiczne roboty mobilnePL AN
09104Autonomiczne roboty mobilnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
11124Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10114Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09104Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11124Sieci przemysłowedr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
10114Sieci przemysłowedr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
11124Rozproszone systemy automatykiprof. Leszek TRYBUSPL AN
10114Rozproszone systemy automatykiprof. Leszek TRYBUSPL AN
09104Sieci przemysłowedr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
11124Metody obliczeniowe optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
Specjalnościowe główne 'Komputerowe systemy sterowania'
11125Wizja i grafika komputerowa w automatyce i robotycedr inż. Joanna MARNIKPL AN
10115Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
10115Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Grzegorz DECPL AN
11125Programowanie sterowników PLC i PACdr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
10115Wizja i grafika komputerowa w automatyce i robotycedr inż. Joanna MARNIKPL AN
09105Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
09105Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Grzegorz DECPL AN
10115Programowanie sterowników PLC i PACdr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
09105Wizja i grafika komputerowa w automatyce i robotycedr inż. Joanna MARNIKPL AN
11125Przemyslowe bazy danychdr inż. Dariusz RZOŃCAPL AN
09105Programowanie sterowników PLC i PACdr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
10115Przemyslowe bazy danychdr inż. Dariusz RZOŃCAPL AN
09105Przemyslowe bazy danychdr inż. Dariusz RZOŃCAPL AN
11125Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Grzegorz DECPL AN
10116Eksploatacja i bezpieczenstwo systemówdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09106Metody sztucznej inteligencji w sterowaniuprof. Jacek KLUSKAPL AN
09106Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotycedr inż. Andrzej STECPL AN
11126Systemy zarządzania produkcją - MESdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
09106Eksploatacja i bezpieczenstwo systemówdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
11126Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowaniadr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
10116Systemy zarządzania produkcją - MESdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
11126Mechatronikadr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10116Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowaniadr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09106Systemy zarządzania produkcją - MESdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10116Mechatronikadr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
11126Metody sztucznej inteligencji w sterowaniuprof. Jacek KLUSKAPL AN
09106Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowaniadr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11126Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotycedr inż. Andrzej STECPL AN
10116Metody sztucznej inteligencji w sterowaniuprof. Jacek KLUSKAPL AN
09106Mechatronikadr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
11126Eksploatacja i bezpieczenstwo systemówdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
10116Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotycedr inż. Andrzej STECPL AN
11127Blok IIPLAN
11127Blok IPLAN
10117Blok IIPLAN
10117Blok IPLAN
09107Blok IIPLAN
09107Blok IPLAN

 

Energetyka

Energetyka
EN-DI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
11121Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
10111Informatykadr inż. Wojciech RZĄSAPL AN
11122Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
10112Informatykadr inż. Wojciech RZĄSAPL AN
Kierunkowe
11123Podstawy automatykidr inż. Lucjan PELCPL AN
11123Sieci komputerowedr inż. Tomasz RAKPL AN
10113Podstawy automatykidr inż. Lucjan PELCPL AN
10113Sieci komputerowedr inż. Tomasz RAKPL AN
11124Systemy sterowania w energetyceprof. Leszek TRYBUSPL AN
10114Systemy sterowania w energetyceprof. Leszek TRYBUSPL AN
11125Systemy sterowania w energetyceprof. Leszek TRYBUSPL AN
10115Systemy sterowania w energetyceprof. Leszek TRYBUSPL AN

 

Elektrotechnika

Elektrotechnika
EE-DI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
11121Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
10111Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
08091Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
09101Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
11122Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
10112Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
08092Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
09102Informatykamgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
Kierunkowe
11123Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10113Automatyka i regulacja automatycznaprof. Leszek TRYBUSPL AN
08093Automatyka i regulacja automatycznaprof. Leszek TRYBUSPL AN
09103Automatyka i regulacja automatycznaprof. Leszek TRYBUSPL AN
11124Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10114Automatyka i regulacja automatycznaprof. Leszek TRYBUSPL AN
08094Automatyka i regulacja automatycznaprof. Leszek TRYBUSPL AN
09104Automatyka i regulacja automatycznaprof. Leszek TRYBUSPL AN
Specjalnościowe główne 'Automatyka i informatyka stosowana'
08095Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
11125Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
08095Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
11125Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
10115Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
09105Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
10115Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
09105Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
11126Przetwarzanie równoległe i rozproszonePL AN
08096Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
11126Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
09106Przetwarzanie równoległe i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
10116Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
09106Sterowniki mikroprocesorowedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
08096Przetwarzanie równolegle i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
08097Sieci komputerowe - podstawydr inż. Kazimierz LALPL AN
11127Sieci komputerowe - podstawydr inż. Kazimierz LALPL AN
10117Sieci komputerowe - podstawydr inż. Kazimierz LALPL AN
09107Sieci komputerowe - podstawydr inż. Kazimierz LALPL AN
08097Systemy i aplikacje baz danychdr inż. Grzegorz DECPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Automatyka i informatyka stosowana'
10116Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
08096Projektowanie mikroprocesorowych ukladów sterowaniadr inż. Andrzej STECPL AN
10116Systemy operacyjne Linux i Unixdr inż. Tomasz RAKPL AN
08096Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
10116Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
09106Przemyslowe systemy CNCdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10116Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
09106Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
11126Przemyslowe systemy CNCdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10116Projektowanie mikroprocesorowych ukladow sterowaniadr inż. Andrzej STECPL AN
09106Systemy operacyjne Linux i Unixdr inż. Tomasz RAKPL AN
11126Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
10116Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
09106Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
11126Systemy operacyjne Linux i Unixdr inż. Tomasz RAKPL AN
08096Przemyslowe systemy CNCdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
09106Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
11126Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08096Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
09106Projektowanie mikroprocesorowych ukladow sterowaniadr inż. Andrzej STECPL AN
11126Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
08096Systemy operacyjne Linux i Unixdr inż. Tomasz RAKPL AN
09106Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
11126Projektowanie mikroprocesorowych ukladow sterowaniadr inż. Andrzej STECPL AN
08096Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10116Przemyslowe systemy CNCdr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
08096Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
Specjalnościowe główne 'Inżynieria elektrycznych układów napędowych'
11125Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
10115Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
08095Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
09105Programowanie sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN

 

Elektrotechnika
EE-DU - studia II-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
08091Metody obliczeniowe optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
Specjalnościowe główne 'Automatyka i informatyka stosowana'
08091Inzynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08091Teoria sterowaniaprof. Leszek TRYBUSPL AN
08092Podstawy robotykidr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Automatyka i informatyka stosowana'
08092Komunikacja w rozproszonych systemach automatykidr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08092Zaawansowane metody programowania sterowników PLCdr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
08092Projektowanie ukladów cyfrowych w strukturach FPGAdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
10113Metody sztucznej inteligencji w sterowaniudr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
09103Metody sztucznej inteligencji w sterowaniudr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
08093Systemy czasu rzeczywistegodr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
08093Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
08093Metody sztucznej inteligencji w sterowaniudr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
Specjalnościowe główne 'Systemy elektroniczne i informatyczne w przetwarzaniu energii elektrycznej'
08091Systemy sterowania w elektroenergetycedr inż. Andrzej STECPL AN

 

Elektrotechnika
EE-DM - studia jednolite magisterskie
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Specjalnościowe główne 'Automatyka i informatyka'
07087Logiczne uklady sterowaniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
07088Logiczne uklady sterowaniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
07088Przetwarzanie równolegle i rozproszonedr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
Wybierane
08098Zastosowania systemu Linux w nowoczesnej firmiedr inż. Kazimierz LALPL AN
08099Przemysłowe systemy sterowania układami mechatronicznymidr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN

 

Informatyka

Informatyka
EF-DI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
11122Logika i teoria mnogościdr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
10112Logika i teoria mnogościdr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
08092Logika i teoria mnogoscidr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
09102Logika i teoria mnogościdr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
Kierunkowe
11121Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
10111Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09101Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08091Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11122Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10112Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08092Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09102Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11122Programowanie w języku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
10112Programowanie w języku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
08092Programowanie w jezyku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
09102Programowanie w języku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
11123Języki, automaty i obliczeniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
10113Języki, automaty i obliczeniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
09103Języki, automaty i obliczeniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
11123Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10113Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08093Jezyki, automaty i obliczenia dr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
09103Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08093Systemy operacyjne dr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08094Inzynieria oprogramowania dr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09104Bazy danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
11124Sztuczna inteligencjaprof. Jacek KLUSKAPL AN
10114Sztuczna inteligencjaprof. Jacek KLUSKAPL AN
08094Bazy danych dr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
09104Sztuczna inteligencjaprof. Jacek KLUSKAPL AN
08094Sztuczna inteligencjaprof. Jacek KLUSKAPL AN
11124Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
10114Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
09104Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
08094Grafika komputerowa dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
11124Inżynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10114Inżynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09104Inżynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11124Bazy danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10114Bazy danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10115Interakcja człowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
11125Interakcja człowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
09105Interakcja człowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
08095Interakcja czlowiek-komputer dr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
11126Systemy wbudowanedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
10116Systemy wbudowanedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
09106Systemy wbudowanedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
08096Systemy wbudowane dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
Specjalnościowe główne 'Inżynieria systemów informatycznych'
10115Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
08095Programowanie niskopoziomowe dr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11125Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
10115Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11125Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
09105Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
11125Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
09105Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
09105Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
11125Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09105Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08095Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
10115Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
08095Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
10115Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
08095Sieci komputerowe dr inż. Kazimierz LALPL AN
11126Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
10116Bezpieczenstwo systemów informatycznychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09106Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09106Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
08096Bezpieczenstwo systemów informatycznychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
11126Bezpieczenstwo systemów informatycznychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
08096Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09106Bezpieczenstwo systemów informatycznychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
10116Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08096Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
10116Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
11126Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
10117Projektdr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
08097Projektdr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
09107Projektdr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Inżynieria systemów informatycznych'
08095Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
08095Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
10115Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
09105Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
10115Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09105Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
08096Zarzadzanie projektamidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
11126Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
08096Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
11126Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11126Zarzadzanie projektamidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
10116Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
09106Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10116Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09106Zarzadzanie projektamidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
10116Zarzadzanie projektamidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
09106Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
09106Projektowanie w AutoCadziedr hab. inż. Zbigniew HAJDUKPL AN
08096Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Systemy informacyjne zarządzania'
08095Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Inżynieria systemów informatycznych'
11125Rozproszone systemy sterowaniaprof. Leszek TRYBUSPL AN
Wybierane
11125Podstawy systemu z/OSdr inż. Marek ŚNIEŻEKPLAN

 

Informatyka
EF-DUI - studia II-go stopnia po studiach inżynierskich
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
11121Programowanie współbieżne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
10111Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
11121Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
10111Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
09101Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
09101Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08091Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10111Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08091Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
11121Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08091Metody obliczeniowe optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
08091Programowanie wspólbiezne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
11121Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
10112Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
08092Programowanie funkcjonalneprof. Leszek TRYBUSPL AN
08092Inteligentne systemy komputeroweprof. Edward NAWARECKIPL AN
11122Inteligentne systemy komputeroweprof. Edward NAWARECKIPL AN
11122Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
08093Wybieralny 1PLAN

 

Informatyka
EF-DUL - studia II-go stopnia po studiach licencjackich
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
11121Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11121Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
11121Programowanie współbieżne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
10111Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
11121Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
10111Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
09101Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
09101Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10111Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11122Inteligentne systemy komputeroweprof. Edward NAWARECKIPL AN
11122Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
10112Zastosowania informatykidr inż. Kazimierz LALPL AN
07082Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
07082Programowanie wspólbiezne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
07083Inteligentne systemy komputeroweprof. Edward NAWARECKIPL AN

 

Informatyka
EF-DM - studia jednolite magisterskie
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
07086Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
07086Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
Specjalnościowe główne 'Inżynieria systemów informatycznych'
07086Przetwarzanie równolegle i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
07086Sztuczna inteligencjaprof. Jacek KLUSKAPL AN
07087Systemy operacyjne Linux i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
07087Inzynieria systemów informatycznychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
07087Mikroinformatykadr inż. Andrzej STECPL AN
07088Projektowanie baz danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
07088Wizualizacja procesówdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
07088Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
07089Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
Wybierane
11128Organizacja i zarządzanie małą firmą informatycznądr inż. Kazimierz LALPL AN
10118Organizacja i zarządzanie małą firmą informatycznądr inż. Kazimierz LALPL AN
09108Organizacja projektów informatycznych (Asseco)dr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09108Organizacja i zarządzanie małą firmą informatycznądr inż. Kazimierz LALPL AN
09108Nowoczesne technologie inf Idr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10119Bezpieczenstwo i ochrona danych w systemach informatycznychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09109Bezpieczenstwo i ochrona danych w systemach informatycznychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09109Nowoczesne technologie inf IIdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN

 

Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja
ET-DI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
05061Wstęp do informatykidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
05062Informatykadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
05063Podstawy automatykidr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
Kierunkowe
11123Języki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
10113Języki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
08093Jezyki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
09103Języki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
11124Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
10114Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
05064Zastosowanie komputerówdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08094Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
09104Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Telekomunikacja'
08096Kryptografia i bezpieczenstwo danychdr inż. Kazimierz LALPL AN
09106Kryptografia i bezpieczenstwo danychdr inż. Kazimierz LALPL AN
Specjalnościowe główne 'Urządzenia elektroniczne'
05067Urzadzenia multimadialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN

 

Elektronika i telekomunikacja
ET-DU - studia II-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
11121Bezpieczeństwo systemów informacyjnychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
08092Metody optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
Kierunkowe
08091Bezpieczenstwo syst. informacyjnychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN

 


STUDIA NIESTACJONARNE

Elektrotechnika

Elektrotechnika
EE-ZI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
11122Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
10112Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
08092Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
09102Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
11123Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
10113Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
08093Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
09103Informatykadr inż. Sławomir SAMOLEJPL AN
Kierunkowe
11125Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
10115Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
08095Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
09105Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
11126Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
10116Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
08096Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN
09106Automatyka i regulacja automatycznadr inż. Lucjan PELCPL AN

 

Informatyka

Informatyka
EF-ZI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
11123Logika i teoria mnogościdr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
10113Logika i teoria mnogościdr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
08093Logika i teoria mnogoscidr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
09103Logika i teoria mnogościdr hab. inż. Krzysztof WIKTOROWICZPL AN
Kierunkowe
10111Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11121Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08091Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09101Architektura systemów komputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11122Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10112Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11122Programowanie w języku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
10112Programowanie w języku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
08092Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09102Algorytmy i struktury danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08092Programowanie w jezyku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
09102Programowanie w języku Cmgr inż. Ewa JĘDRZEJECPL AN
11123Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10113Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
09103Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08093Systemy operacyjne dr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
09104Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
08094Grafika komputerowa dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
09104Języki, automaty i obliczeniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
08094Jezyki, automaty i obliczenia dr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
11124Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
10114Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
11124Języki, automaty i obliczeniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
10114Języki, automaty i obliczeniadr hab. inż. Lesław GNIEWEKPL AN
08095Inzynieria oprogramowania dr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09105Bazy danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08095Bazy danych dr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
09105Interakcja człowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
08095Interakcja czlowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
11125Inżynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10115Inżynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11125Bazy danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
10115Bazy danychdr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
11125Interakcja człowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
10115Interakcja człowiek-komputerdr hab. inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKIPL AN
07085Podstawy inzynierii oprogramowaniadr inż. Grzegorz DECPL AN
09105Inżynieria oprogramowaniadr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09106Sztuczna inteligencjadr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
08096Sztuczna inteligencjadr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
07086ProjektPLAN
07086Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
11126Sztuczna inteligencjadr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
10116Sztuczna inteligencjadr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
07086Systemy operacyjnedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
11127Systemy wbudowanedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
10117Systemy wbudowanedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
09107Systemy wbudowanedr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
08097Systemy wbudowane dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDERPL AN
Specjalnościowe główne 'Inżynieria systemów informatycznych'
08096Sieci komputerowe dr inż. Kazimierz LALPL AN
08096Programowanie niskopoziomowe dr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
10116Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
10116Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
11126Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
09106Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
07086Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11126Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
07086Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowedr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
09106Sieci komputerowedr inż. Kazimierz LALPL AN
11126Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09106Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08096Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
10116Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
07087Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
10117Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
07087Przetwarzanie równolegle i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
07087Sieci komputerowe IIdr inż. Kazimierz LALPL AN
11127Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
09107Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
07087Grafika komputerowadr hab. inż. Ryszard LENIOWSKIPL AN
09107Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
07087Inzynieria systemów informatycznychdr inż. Grzegorz DECPL AN
11127Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
09107Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
08097Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
08097Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
10117Komunikacja w sieciach mikrokomputerowychdr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN
07087Systemy operacyjne Linux i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
10117Techniki multimedialnedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
07087Mikroinformatykadr inż. Andrzej STECPL AN
08097Systemy operacyjne LINUX i QNXdr hab. inż. Roman ZAJDELPL AN
10118ProjektPLAN
08098ProjektPLAN
07088Projektowanie baz danychdr inż. Grzegorz DECPL AN
07088Wizualizacja procesów i archiwizacja danych procesowychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
11128ProjektPLAN
07088Wizja komputerowadr inż. Joanna MARNIKPL AN
09108ProjektPLAN
Specjalnościowe obieralne 'Inżynieria systemów informatycznych'
10117Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
08097Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08097Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
08097Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
08097Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09107Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09107Nowoczesne technologie programistycznedr inż. Bartosz TRYBUSPL AN
11127Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09107Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
11127Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
09107Rozproszone systemy sterowaniadr inż. Marcin BEDNAREKPL AN
10117Systemy wspomagania decyzjidr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
10117Systemy teletransmisyjnedr inż. Kazimierz LALPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Systemy informacyjne zarządzania'
08097Programowanie niskopoziomowedr inż. Marek ŚNIEŻEKPL AN

 

Informatyka
EF-ZUI - studia II-go stopnia po studiach inżynierskich
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
11121Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
10111Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
08091Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
09101Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
08091Semantyka i weryfikacja programówdr inż. Jan CISEKPL AN
11121Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08091Metody obliczeniowe optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
10111Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08091Programowanie wspólbiezne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
09101Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
11121Programowanie współbieżne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
11122Programowanie funkcjonalnedr inż. Jan CISEKPL AN
10112Programowanie funkcjonalnedr inż. Jan CISEKPL AN
09102Programowanie funkcjonalnedr inż. Jan CISEKPL AN
08092Programowanie funkcjonalnedr inż. Jan CISEKPL AN
08092Inteligentne systemy komputeroweprof. Edward NAWARECKIPL AN
10113Planowanie zadań i zarządzanie przedsięwzięciami z pakietem MS Projectdr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
09103Planowanie zadań i zarządzanie przedsięwzięciami z pakietem MS Projectdr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
09103Organizacja i zarządzanie małą firmą informatycznądr inż. Kazimierz LALPL AN
11123Linux a technologie internetowedr inż. Tomasz RAKPL AN
11123Planowanie zadań i zarządzanie przedsięwzięciami z pakietem MS Projectdr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN

 

Informatyka
EF-ZUL - studia II-go stopnia po studiach licencjackich
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
08092Eksploracja danychdr inż. Krzysztof ŚWIDERPL AN
08092Programowanie wspólbiezne i rozproszonedr hab. inż. Bogdan KWOLEKPL AN
08093Inteligentne systemy komputeroweprof. Edward NAWARECKIPL AN

 

Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja
ET-ZI - studia I-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Kierunkowe
11124Języki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
10114Języki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
09104Języki programowania wys. poziomudr inż. Grzegorz DECPL AN
11125Automatyka i sterowaniedr inż. Lucjan PELCPL AN
10115Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
08095Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
09105Automatyka i sterowaniedr inż. Tomasz ŻABIŃSKIPL AN
Specjalnościowe obieralne 'Telekomunikacja'
08096Kryptografia i bezpieczenstwo danychdr inż. Kazimierz LALPL AN
09106Kryptografia i bezpieczenstwo danychdr inż. Kazimierz LALPL AN

 

Elektronika i telekomunikacja
ET-ZU - studia II-go stopnia
Nr Sem. Nazwa Prowadzący Plik PL Plik AN
Podstawowe
08092Metody optymalizacjidr hab. inż. Marian WYSOCKIPL AN
Kierunkowe
08093Bezpieczenstwo syst. informacyjnychdr inż. Marcin BEDNAREKPL AN

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki