e-Sekretariat KIA
Niezalogowany

Informacja od Kanclerza o obowiązku informacyjnym

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 91/2020 wraz z załącznikami, osoby, które mają stwierdzony pozytywny wynik badania zakażenia SARSCov-2 oraz, które zostały skierowane przez Sanepid lub lekarza na kwarantannę, mają obowiązek pisemnego zgłoszenia takiej sytuacji do bezpośredniego przełożonego oraz do kanclerza i do dyrektora ds. osobowych i socjalnych.
Powyższe dotyczy zarówno pracowników, studentów jak i doktorantów.
Zgłoszenie powinno być dokonane drogą mailową na poniższe adresy:

 1. Bezpośredni przełożony – ..............@prz.edu.pl
 2. Kanclerz - ra@prz.edu.pl
 3. Dyr. ds. osob. i socjalnych - aogorek@prz.edu.pl

COVID-19 Procedury

 1. Komunikat nr 5_2021.pdf
 2. Pismo Prorektora ds. Kształcenia.pdf
 3. ZARZADZENIE_Nr_83_Rektora_PRz_z_07_09_2020_w_spr_org_ksztalc_w_PRz_w_sem_zim_roku_akad_2020_2021_w_celu_przeciwdz_rozprzestrz_sie_wirusa_SARS-CoV-2.pdf
 4. ZARZADZENIE_Nr_91_Rektora_PRz_z_25_09_2020_w_spr_wprow_Proced_przeciwdzial_zakaz_koronawir_SARS-CoV-2_wywol_chorobe_COVID-19_wsrod_spoêeczn_akad_PRz.pdf
 5. Za_1_Instrukcja_mycia_rak.pdf
 6. Zal_10_Proced_postep_w_sytuacji_stwier_uzysk_inform_o_zakaz_koronaw_czlonka_spoleczn_akadem.pdf
 7. Zal_2_Istrukcja_dezynfekcji_rak.pdf
 8. Zal_3_Zasady_prawidlowego_uzytkowania_rekawiczek.png
 9. Zal_4_Zasady_prawidlowego_uzytkowania_maseczek.png
 10. Zal_5_Zasady_bezpiecznej_pracy_dla_pracownikow_PRz.pdf
 11. Zal_6_Zasady_komunik_wewn_i_informowania_członkow_spoleczn_akadem_PRz.pdf
 12. Zal_7_Zasady_bezpiecz_obow_w_budynkach_administr_i_dydakt_Uczelni.pdf
 13. Zal_8_Zasady_bezpiecz_obow_w_domach_studen_domu_asyst_i_AOS_Bezmiechowa.pdf
 14. Zal_9_Wytyczne_dotycz_sluzb_wyjazdow_zagran_organ_wydarzen_konfer_i_innych_spotkan_na_terenie_PRz.pdf
 15. Zarządzenie 83 dotyczące kształcenia rok akademicki 2020_2021.docx
 16. Zasady pracy dla nauczycieli akademickich.pdf
Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki